Physilis 4.99

Physilis 4.99
6"x 5"
gouache on paper